Nie zastąpi Ciebie nikt

Powiększ
Nie zastąpi Ciebie nikt
18 maja obchodziliśmy I rocznicę nadania Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim imienia Św. Jana Pawła II.

Obchody zainaugurowane zostały Mszą Świętą w kościele parafialnym. Następnie w przemarszu ze sztandarem udaliśmy się do auli szkolnej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Dyrektor-Stanisław Tabor przywitał przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Radomyśla Wielkiego-Józef Rybiński, Dyrektor GZEAS- Andrzej Przybyszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej- Jan Miękoś, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej- Andrzej Szczurek, Skarbnik- Leszek Jagoda, Przewodnicząca Zarządu Osiedla- Bożena Kagan i Przewodnicząca Rady Rodziców- Monika Kilian. Dyrektor wskazał, że od roku Św. Jan Paweł II towarzyszy nam w pracy i nauce. Każdego dnia jest dla nas wzorem i autorytetem, za którym podążamy. Pamiętamy o nim angażując się w liczne konkursy i biorąc udział w obchodach Dni Papieskich. Papież ma w naszej szkole specjalne miejsce- Kącik Papieski, gdzie znajduje się Jego popiersie i portret oraz pamiątki mieszczące w sobie wiele wspomnień. W swojej wypowiedzi dyrektor przytoczył kilka „złotych myśli” Ojca Świętego, podkreślając potrzebę szacunku do najwyższej wartości, jaką jest drugi człowiek.

W dalszej części uroczystości głos zabrał Burmistrz Radomyśla Wielkiego-Józef Rybiński. Utwierdził nas w przekonaniu, że postać patrona szkoły jest filarem, wokół którego buduje się program wychowawczy i misję szkoły. Sylwetka patrona stanowi wzór do kształtowania zachowań młodych ludzi.

Następnie rozstrzygnięto i wręczono nagrody w konkursie plastycznym „Święty Jan Paweł II naszym Aniołem Stróżem” i konkursie literackim na „Najpiękniejszy wiersz o Świętym Janie Pawle II”. W dalszej części akademii zostaliśmy zaproszeni w podróż śladami życia Ojca Świętego w montażu słowno-muzycznym „Nie zastąpi Ciebie nikt”. W oryginalnej formie, ubiegania się Anioła Stróża Jana Pawła II o nominację na Archanioła, przedstawione zostało całe życie i działalność naszego patrona. Na zakończenie wszyscy odśpiewaliśmy „Barkę”- ukochaną pieśń Ojca Świętego.

Uroczystość dostarczyła wszystkim wielu niezapomnianych duchowych wzruszeń. Wśród zebranych wytworzyła się atmosfera zadumy i refleksji. Czuliśmy się wyjątkowo, tak jakby Św. Jan Paweł II gościł wśród nas, jednoczył nas w miłości i życzliwości oraz niósł nadzieję na lepsze jutro. Postaramy się odkrywać na nowo głębię słów naszego patrona i żyć Jego wskazówkami na co dzień.

Szkoła Podstawowa w Radomyślu Wielkim im. Św. Jana Pawła II

30 maja 2023