Wycieczka do Bałtowa

Powiększ
Wycieczka do Bałtowa
W poniedziałek, 29 maja, dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej wzięły udział w wycieczce szkolnej do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego.

 

 W czasie wycieczki uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat historii naszej planety, rozwinęli wiedzę przyrodniczą obcując ze zwierzętami w czasie safari, oraz podziwiali  makiety najważniejszych polskich zabytków zapoznając się z ich historią oraz legendami.

Wycieczka była działaniem profilaktycznym uczącym spędzać czas wolny w sposób aktywny, oraz rozwijającym ciekawość poznawczą naszych uczniów, ponadto w czasie podróży autobusem opiekunowie poprowadzili warsztaty, których celem było doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych. Dzień wizyty w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym zapisze się w pamięci dzieci jako pełen nowych doświadczeń oraz wrażeń.
Wyjazd dofinansowano z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

31 maja 2023