Wyróżnieni „Zawierszowani”

Powiększ
Wyróżnieni „Zawierszowani”
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Zawierszowani”, organizowanym przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Przytocku.

 

Zadaniem uczestników IV edycji konkursu była interpretacja dowolnego wiersza poetki - Urszuli Kozioł. Organizatorzy nie narzucali sztywnych ram interpretacji. Chodziło o to, by lektura wierszy wyzwoliła w uczniach szczere przeżycia emocjonalne, a przede wszystkim wprowadziła ich w barwne poetyckie światy.

Komisja konkursowa wyróżniła dwoje uczniów radomyskiej podstawówki: Julię Olchawę i Mateusza Pułę. Otrzymali oni piękne komentarze do swoich interpretacji i nagrody rzeczowe. Wszystkie prace znajdą się pokonkursowej antologii, co będzie największą nagrodą dla młodych twórców. Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie literackiej.

6 lipca 2023