Rynek pod okiem policji

Powiększ
Rynek pod okiem policji
Komisariat Policji w Radomyślu Wielkim informuje o realizacji „Planu Działania Priorytetowego“ na terenie dzielnicy nr 1.

Planem działania priorytetowego w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku objęty został rejon „Skweru przy ul. Rynek w Radomyślu Wielkim“.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia

Na podstawie przeprowadzonej analizy interwencji odnotowanych w SWD, zgłoszeń do Karty Zadań Doraźnych oraz konsultacji społecznych z mieszkańcami podległego rejonu służbowego zdiagnozowano oraz w trakcie pełnienia służby dzielnicowego zdiagnozowano, iż najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa jest gromadzenie się osób zakłócających porządek publiczny, spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie i niszczenie mienia na terenie skweru przy ul. Rynek w miejscowości Radomyśl Wielki. W toku przeprowadzonych konsultacji ustalono, że zagrożenie to związane jest ze znaczną liczbą osób spożywających alkohol i stanowi demoralizację oraz bezpośrednie zagrożenie dla spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększa prawdopodobieństwo popełniania przestępstw i wykroczeń. Problem ten w znacznym stopniu nasilony jest w godzinach popołudniowych i wieczorowo-nocnych.

Zakładany cel do osiągnięcia

Działania mają na celu ograniczenie zagrożenia wynikającego z zachowania osób zakócających porządek publiczny będących pod wpływem działania alkoholu, co przyczyni się do poprawy poczucia bezpieczeństawa wśród mieszkańców miejscowości Radomyśl Wielki.

Plan realizują funkcjonariusze policji z komisariatu w Radomyślu Wielkim.

Sporządził: dzielnicowy st.asp. Stalmach Przemysław

tel.kont. 572-908-622

www.dzielnicowy.radomysl-wielki1@rz.policja.gov.pl

4 sierpnia 2023