Oznacz prawidłowo posesję

Powiększ
Oznacz prawidłowo posesję
Komisariat Policji w Radomyślu Wielkim informuje o realizacji „Planu działania priorytetowego“ na terenie dzielnicy nr II w Dulczy Wielkiej.

Planem działania priorytetowego w okresie: od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku objęty został: rejon miejsowości Dulcza Wielka.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia

Na podstawie przeprowadzonej analizy bezpieczeństwa zdiagnozowano, iż najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa, jak również służb ratowniczych jest brak bądź też nieprawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym. Ma to istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia, zdrowia oraz mienia. Plan realizują funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Radomyślu Wielkim.

Sporządził:

dzielnicowy st asp. Stalmach Przemysław

tel.kont. 572-908-622

www.dzielnicowy.radomysl-wielki1@rz.policja.gov.pl

10 sierpnia 2023