Strażacy doskonalili swoje umiejętności

Powiększ
Strażacy doskonalili swoje umiejętności
W sobotę, 16 września, w Podborzu odbyły się manewry ratowniczo-gaśnicze Gminy Radomyśl Wielki.

 

W ćwiczeniach wzięło udział 12 jednostek naszej gminy: OSP Dąbie, OSP Dąbrówka Wisłocka, OSP Dulcza Mała, OSP Dulcza Wielka, OSP Janowiec, OSP Partynia, OSP Podborze, OSP Radomyśl Wielki, OSP Ruda, OSP Zdziarzec, OSP Zgórsko i OSP Żarówka. Obserwatorami wydarzenia byli zastępowi z KP PSP w Mielcu.

Podczas tego kilkugodzinnego wydarzenia druhowie mieli okazję do wspólnych ćwiczeń, doskonalenia swoich umiejętności i współdziałania podczas akcji prowadzonej na większą skalę. Strażacy brali więc udział w pozorowanych akacjach ratowniczych dotyczących wypadku komunikacyjnego, upadku awionetki, wydobywania ofiar z pojazdów, stabilizacji poszkodowanego poprzez zakładania kołnierza czy akcji gaszenia pożaru domu.

Manewry były współfinansowane przez Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim w ramach oferty złożonej przez OSP Podborze w konkursie na realizację zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Na zadanie „Doskonalenie umiejętności strażackich w warunkach rzeczywistych” jednostka otrzymała 3 tys. zł.

25 września 2023