Radomyski historyk odznaczony

Powiększ
Radomyski historyk odznaczony
Dr Andrzej Przybyszewski, dyrektor GZEAS w Radomyślu Wielkim, został odznaczony medalem Pro Patria w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość RP.

7 października br. odbyły się w Warszawie uroczystości upamiętniające 81. rocznicę utworzenia 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Organizatorem uroczystości był szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz warszawskie środowisko 1. Polskiej Dywizji Pancernej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele kombatantów, delegacje szkół oraz przedstawiciele misji dyplomatycznych w Polsce: Belgii, Holandii, Francji i Flandrii.

W trakcie uroczystości szef UdsKiOR minister Jan Józef Kasprzyk odznaczył medalami Pro Bono Poloniae oraz Pro Patria instytucje i osoby zasłużone w kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród osób uhonorowanych medalem Pro Patria znalazł się dyrektor GZEAS w Radomyślu Wielkim – dr Andrzej Przybyszewski. Medal przyznano na wniosek warszawskiego Stowarzyszenia Rodzin 1. Polskiej Dywizji Pancernej.

Medal Pro Patria ustanowiony został Zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 września 2011 r. przyznawany jest osobom (fizycznym oraz prawnym) w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Polski.

Fot. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

10 października 2023