Los 2,5 mln zł w twoich rękach

Powiększ
Los 2,5 mln zł w twoich rękach
Weź udział w wyborach i pomóż zdobyć dodatkowe środki finansowe dla swojej miejscowości i gminy.

 

Już w najbliższą niedzielę, 15 października, będziemy mogli oddać głos w wyborach do Sejmu i do Senatu, a także w referendum. By zachęcić do korzystania ze swojego prawa, rząd przygotował akcje profrekwencyjne. Gminy mogą otrzymać dodatkowe pieniądze dla OSP, kół gospodyń wiejskich i lokalnych klubów sportowych.

Na remizy i budynki użyteczności

Jednym z takich działań jest konkurs „Bitwa o remizy”, w którym gminy do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją otrzymają 1 mln zł na remont remizy lub innego budynku użyteczności publicznej. W ramach wygranej możliwa będzie:

• kompleksowa termomodernizacja,

• wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne,

• instalacja Odnawialnych Źródeł Emisji,

• remont remizy i doposażenie w niezbędny sprzęt.

Milion podzielą mieszkańcy

Dodatkowy milion złotych do budżetu obywatelskiego. Gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają milion złotych na budżet obywatelski. Te środki będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców. To oznacza przykładowo nowe zakupy do biblioteki, z której korzystają dzieci i młodzież, rewitalizację parku czy stworzenie nowego placu zabaw. O tym, co powstanie dzięki tym dodatkowym środkom, decydują mieszkańcy danej gminy. To kolejny dowód na to, że twój głos ma znaczenie.

Pół miliona na KGW i kluby sportowe

Oprócz tego na dodatkowe środki mogą liczyć gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60%. Dana gmina otrzyma wtedy:

• 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych;

• 250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.

11 października 2023