Wręczenie nagród burmistrza dla nauczycieli

Powiększ
Wręczenie nagród burmistrza dla nauczycieli
„Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć.” Janusz Korczak

 

16 października br. w Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek, Burmistrz Radomyśla Wielkiego Józef Rybiński wraz z Dyrektorem Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Andrzejem Przybyszewskim wręczyli nagrody wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom z gminnych placówek oświatowych za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Okazją do przyznania wyróżnień była 250. rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej.

W gronie wyróżnionych dyrektorów znaleźli się:

  1.  Anna Oślizło – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Podborzu,
  2. Ireneusz Wołoszyn – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie.

Nagrody otrzymali także nauczyciele, którzy pełnią kluczową rolę w kształtowaniu młodego pokolenia.

Wśród nagrodzonych nauczycieli znaleźli się:

  1. Jolanta Palion z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarówce,
  2. Justyna Ziemlańska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarówce,
  3. Barbara Żala ze Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim,
  4. Dariusz Niedbałowski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dulczy Wielkiej,
  5. Adam Mroczek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Korzystając ze szczególnej okazji, jaką jest Dzień Edukacji Narodowej, Burmistrz Radomyśla Wielkiego Józef Rybiński, Z-ca Burmistrza Jarosław Godek oraz Sekretarz Gminy Maria Należna pragną złożyć wszystkim pracownikom oświaty wyrazy uznania i szacunku, za trud codziennej pracy pedagogiczno-wychowawczej. Pragną również podziękować za wysiłek i oddanie w przekazywaniu wiedzy i wartości, które wpływają na rozwój i postawę młodego pokolenia. W tym uroczystym dniu, życzą dużo zdrowia, wytrwałości oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Niech pogoda ducha oraz satysfakcja z wykonywanej pracy towarzyszą Państwu każdego dnia. Niech osiągnięcia wychowanków, ich sympatia oraz szacunek rodziców będą motywacją, by z pasją realizować misję wychowania młodego pokolenia.

 

18 października 2023