Szkoła ze sztandarem

Powiększ
Szkoła ze sztandarem
Tegoroczny październik na długo zapisze się w pamięci Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim. W tym miesiącu doniosłym wydarzeniem dla grona pedagogicznego, uczniów, rodziców i społeczności lokalnej było poświęcenie i przekazanie sztandaru.

 

Ta długo oczekiwana uroczystość odbyła się 11 października. Jej termin nie był przypadkowy, bowiem w tym roku obchodzimy 250. rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Poczet sztandarowy, nauczyciele oraz uczniowie zgromadzili się w kościele w Radomyślu Wielkim, gdzie została odprawiona uroczysta Msza święta, podczas której poświęcono sztandar szkoły. Następnie cała społeczność szkolna i zaproszeni goście zebrali się w sali gimnastycznej na uroczystej akademii. Prowadzący spotkanie, pani Lidia Skowron – nauczyciel i pedagog szkoły oraz Tomasz Magdziarz – absolwent Technikum Informatycznego, przywitali wszystkich zgromadzonych i oddali głos pani dyrektor, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że jest to bardzo szczególny dzień w historii naszej szkoły. Wyraziła wdzięczność dla zgromadzonych przyjaciół i sympatyków szkoły, którzy przybyli na naszą uroczystość a także zwróciła uwagę, że sztandar to symbol integrujący szkołę i środowisko lokalne. Pani dyrektor zapewniła zgromadzonych gości, że poświęcony sztandar już na stałe wpisze się w ceremoniał szkolny, w uroczystości, które będą odbywać się z jego udziałem.

W kolejnym punkcie prowadzący poprosili Stanisławę Żmudę – prezesa Stowarzyszenia „Szkoła dla wszystkich” o odczytanie aktu ufundowania sztandaru, przekazując go na ręce pani dyrektor, która przyklękając ucałowała go i wyraziła podziękowanie za tak cenny dar, jako znak wartości będących fundamentem pracy wychowawczej szkoły, podkreślając, że od tego momentu będzie on miał dla nas wielkie i symboliczne znaczenie, będzie towarzyszył nam w podniosłych chwilach szkolnego życia. Po chwili do sztandaru zbliżyli się przedstawiciele uczniów i – również przyklękając – ucałowali jego brzeg. Pani dyrektor oddała w ich ręce sztandar, życząc, aby stał się on dla społeczności uczniowskiej symbolem hartu ducha, woli zwycięstwa, a także tego, co najlepsze i godne naśladowania. Niezwykle podniosłym momentem było złożenie przez przedstawicieli uczniów naszej szkoły ślubowania na sztandar, po czym zaprezentowano awers i rewers sztandaru. Oficjalna uroczystość zakończyła się wyprowadzeniem sztandaru.

Po uroczystościach oficjalnych prowadzący zaprosili do obejrzenia części artystycznej, którą pięknie rozpoczęli uczniowie klasy V Technikum polonezem – dostojnym, reprezentacyjnym polskim tańcem narodowym. Prowadzący tę część spotkania – Dominika Waleń i Dominik Bigda – uczniowie Technikum – przybliżyli historię powołania Komisji Edukacji Narodowej, podkreślili wagę zawodu nauczyciela oraz ważne dla społeczeństwa aspekty pracy pedagogicznej i wychowawczej. Przewodniczący szkoły, Patryk Giża, na ręce pani dyrektor, złożył życzenia z okazji Dnia Nauczyciela, a uczennice – Oliwia Mikuła i Faustyna Kużdżał pięknie wykonały piosenki z dedykacją dla wszystkich uczestników spotkania.

Na zakończenie dyrektor, w imieniu całej społeczności szkolnej, podziękowała przybyłym gościom za uświetnienie tej historycznej uroczystości swoją obecnością. Ponadto wyraziła wdzięczność uczniom oraz wszystkim pracownikom szkoły za włożony wysiłek w przygotowanie uroczystości oraz fundatorom za pomoc i wsparcie finansowe. Ostatnim punktem akademii było wręczenie sponsorom oraz władzom powiatowym i gminnym pamiątkowych dyplomów z podziękowaniem oraz zaproszenie wszystkich gości na poczęstunek, który przygotowała nauczycielka przedmiotów zawodowych Marta Pluta.

Dyrektor, nauczyciele, uczniowie oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim serdecznie dziękują wszystkim fundatorom, którzy wsparli placówkę w zakupie sztandaru i przygotowaniu uroczystości. Dzięki ludziom o dobrych sercach spełniło się nasze wspólne marzenie.

17 października 2023