Organizacje nagrodzone

Powiększ
Organizacje nagrodzone
Podczas Mieleckiej Gali Wolontariatu nagrodzono i wyróżniono organizacje z terenu naszej gminy.

 

MGW to wydarzenie promujace tych, którzy bezinteresownie podejmują działania na rzecz drugiego człowieka. Jego celem jest promocja wolontariatu w powiecie mieleckim, prezentowanie różnych form wolontariatu oraz uznanie pracy wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego. Wśród zgłoszonych do nagród było 94 organizacje. W tej kategorii pierwszą nagrodę zdobyło OSP Radomyśl Wielki. Z kolei wyróżnienia odebrały także inne organizacje z naszego terenu:
Koło Gospodyń Wiejskich w Żarówce, Koło Gospodyń Wiejskich w Radomyślu Wielkim, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim, Stowarzyszenie „Szkoła dla wszystkich” w Radomyślu Wielkim
Stowarzyszenie „Ku Przyszłości” w Partyni, Stowarzyszenie Szachowe „Szach-Mat” w Radomyślu Wielkim.

II Mielecka Gala Wolontariatu była okazją do wręczenia honorowych wyróżnień MISERICORS, czyli „Miłosierny sercem” za niesienie pomocy najbardziej potrzebującym od Caritas Diecezji Tarnowskiej. Z naszej gminy otrzymało je Przedszkole Niepubliczne w Radomyślu Wielkim Ochronka św. Józefa.

6 grudnia 2023