Radomyska stypendystka premiera

Powiększ
Radomyska stypendystka premiera
7 grudnia wicewojewoda podkarpacka Jolanta Sawicka oraz podkarpacka kurator oświaty Małgorzata Rauch wręczyły dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

W tym zaszczytnym gronie znalazła się uczennica Zespołu Szkół Eliza Idzik z klasy 3 technikum. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Gratulujemy serdecznie i życzymy kolejnych sukcesów.

12 grudnia 2023