Pamięci powstańca

Powiększ
Pamięci powstańca
Włodarze Gminy Radomyśl Wielki upamiętnili powstańca 1863 roku Walentego Trojnackiego.

Dziś mija 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Na radomyskim cmentarzu spoczywa jeden z jego uczestników - Walenty Trojnacki. Włodarze Gminy pamiętają o bohaterach. Z-ca burmistrza Jarosław Godek, sekretarz Maria Należna i dyr. GZEAS Andrzej Przybyszewski złożyli wiązkę kwiatów i zapalili znicze na nagrobku ppor. Trojnackiego oraz odmówili modlitwę za jego duszę. Dodajmy, że w ostatnich miesiącach dzięki staraniom pracowników Urzędu Miejskiego nagrobek powstańca został poddany renowacji, pojawiła się też nowa tablica pamiątkowa. Środki na ten cel pozyskano z Fundacji Orlen ramach programu grantowego "Czuwamy! Pamiętamy!". Przy okazji został też odnowiony nagrobek szer. Stanisława Mirochy, poległego w 1939 r. w Radomyślu Wielkim. Koszt renowacji to 6,3 tys. zł, z czego 5,1 to dofinansowanie z Fundacji Orlen.

22 stycznia 2024