Rynek w planie priorytetowym

Powiększ
Rynek w planie priorytetowym
Komisariat Policji w Radomyślu Wielkim prowadzi realizację „Planu działania priorytetowego“ na terenie dzielnicy nr I.

Planem działania priorytetowego w okresie: od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku objęty został:

REJON  "SKWERU PRZY UL. RYNEK w RADOMYŚLU WIELKIM"

CHARAKTERYSTYKA ZDIAGNOZOWANEGO ZAGROŻENIA:

Na podstawie przeprowadzonej analizy interwencji odnotowanych w SWD, zgłoszeń do Karty Zadań Doraźnych oraz konsultacji społecznych z mieszkańcami podległego rejonu służbowego zdiagnozowano oraz w trakcie pełnienia służby dzielnicowego zdiagnozowano, iż najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa jest gromadzenie się osób zakłócających porządek publiczny, spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie i niszczenie mienia na terenie skweru przy ul. Rynek w miejscowości Radomyśl Wielki. W toku przeprowadzonych konsultacji ustalono, że zagrożenie to związane jest ze znaczną liczbą osób spożywających alkohol i stanowi demoralizację oraz bezpośrednie zagrożenie dla spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększa prawdopodobieństwo popełniania przestępstw i wykroczeń. Problem ten w znacznym stopniu nasilony jest w godzinach popołudniowych i wieczorowo-nocnych.

ZAKŁADANY CEL DO OSIĄGNIĘCIA:

Działania mają na celu ograniczenie zagrożenia wynikającego z zachowania osób zakócających porządek publiczny będących pod wpływem działania alkoholu, co przyczyni się do poprawy poczucia bezpieczeństawa wśród mieszkańców miejscowości Radomyśl Wielki.

Plan realizują funkcjonariusze policji z Komisariatu Policji w Radomyślu Wielkim.

Sporządził:

dzielnicowy st.asp. Stalmach Przemysław

tel.kont. 572-908-622

www.dzielnicowy.radomysl-wielki1@rz.policja.gov.pl

7 lutego 2024