Uczniowie będą programować

Powiększ
Uczniowie będą programować
Gmina Radomyśl Wielki przystąpiła do realizacji projektu RaP STEAM - robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego.

Stosowne porozumienie podpisał 18 marca z-ca burmistrza Jarosław Godek. Projekt realizowany jest przez Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie (Partner Wiodący) w partnerstwie z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Gminą Grodzisko Dolne i Politechniką Rzeszowską.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych w województwie podkarpackim ukierunkowanych na rozwój uczniów szkół podstawowych ważnych na rynku pracy kompetencji w zakresie robotyki i programowania.

Do projektu, który realizowany będzie do grudnia 2029 r. zostały zakwalifikowane wszystkie szkoły podstawowe w terenu Gminy Radomyśl Wielki. W ramach projektu każda szkoła zyska:

- wyposażenie pracowni szkolnej w elementy niezbędne do prowadzenia zajęć. Wyposażenie obejmie: zestawy robotów edukacyjnych, sprzęt komputerowy, maty robotyczne.

- wsparcie merytoryczne dla nauczycieli;

-zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.

Realizacja projektu nie wymaga wkładu własnego Gminy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, 2021-2027, Priorytet FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian. Działanie FEPK07.10 Kształtowanie kompetencji w zakresie robotyki i programowania.

#Fundusze UE

20 marca 2024