Uhonorowani za pracę na rzecz lokalnej społeczności

Powiększ
Uhonorowani za pracę na rzecz lokalnej społeczności
W uroczystej oprawie dwóch sołtysów i były radny odebrali Krzyże Zasługi, a sześcioro pracowników Urzędu Miejskiego i GOPS Złote Medale za Długoletnią Służbę.

 

- Uhonorowanie odznaczeniem państwowym to nie tylko ogromny zaszczyt, ale również wielkie zobowiązanie do dalszego podtrzymywania wartości, które to wyróżnienie reprezentuje.  Wszyscy Państwo, którzy zostają dzisiaj odznaczeni wykazali się w swoim życiu wielkimi zasługami dla naszej Ojczyzny, a szczególnie dla swojej lokalnej społeczności – mówił wicewojewoda podkarpacki Wiesław Buż podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim, która odbyła się 21 marca.

Posiedzenie było okazją do wręczenia. nadanych postanowieniem Prezydenta RP,  Złotych, Srebrnych i Brązowych Krzyży Zasługi oraz Medali za Długoletnią Służbę osobom, które wyróżniły się zasługami na rzecz społeczności lokalnej oraz wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został Marek Wolak, sołtys Dulczy Wielkiej, Srebrnym - Aleksander Mróz, sołtys Żarówki, a Brązowym - Władysław Oleksiak, były radny i przedsiębiorca.  

Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę uhonorowani zostali pracownicy Urzędu Miejskiego: Skarbnik Gminy Leszek Jagoda, Wiesław Kapustka – kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji, Wanda Dykas – inspektor ds. budownictwa, Anna Wąż – starszy inspektor ds. księgowości,  Małgorzata Wiktor - inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, a także Jadwiga Pietras z GOPS-u, która w przeszłości pełniła funkcję kierownika tej jednostki.

Fotorelacja - kliknij tutaj.

22 marca 2024