Nominowani do Mistrzów Agro

Powiększ
Nominowani do Mistrzów Agro
Głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Agro 2024 rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowany z naszej gminy i zagłosuj.

Akcja MISTRZOWIE AGRO – to największy plebiscyt sołecki i rolniczy w Polsce, prowadzony w naszym województwie przez „Nowiny” oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”.
Laureaci konkursu zostaną wybrani najpierw w głosowaniu w powiatach, następnie na szczeblu wojewódzkim, a ostatecznie w skali całego kraju.
Serdecznie gratulujemy uzyskania nominacji kandydatom z naszej gminy w następujących kategoriach:


Koło Gospodyń Wiejskich Roku:
KGW Zdziarzec, KGW w Dulczy Małej, KGW w Dulczy Wielkiej, KGW w Janowcu, KGW w Radomyślu Wielkim, KGW w Rudzie, KGW w Zgórsku, Koło Gospodyń Wiejskiej, KGW Żarowianki w Żarówce

Sołectwo Roku:
Sołectwo Dulcza Mała, Sołectwo Dulcza Wielka, Sołectwo Janowiec

Sołtys Roku:
Aleksander Mróz, Monika Pieróg, Marek Wolak

Lider Społeczności Roku:
Barbara Szęszoł, Bernadeta Mróz

Tak liczne nominacje są wyrazem uznania i docenienia pracy rolników, sołtysów, sołectw, kół gospodyń wiejskich oraz liderów społeczności. 
Wszystkie ważne informacje o plebiscycie można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem www.nowiny24.pl/agro
Tegoroczna edycja akcji została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

15 kwietnia 2024