Inauguracja nowych władz

Powiększ
Inauguracja nowych władz
Dziś o godz. 8.00 rozpoczęła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim IX kadencji. Wybrana została nowa przewodnicząca i wiceprzewodniczący Rady. Z kolei ślubowanie złożyła burmistrz Agnieszka Machnik, tym samym obejmując oficjalnie swoją funkcję.

 

Obrady rozpoczął radny senior Krzysztof Kopacz, najstarszy z członków nowej Rady Miejskiej, który poprosił o uczczenie minutą zmarłego przed kilkoma dniami śp. Marka Chmiela, burmistrza z lat 1990-98. Kolejnym punktem spotkania było wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych. Tego aktu dokonała Lucyna Dobosz, przewodnicząca miejskiej komisji wyborczej. Zaświadczenia odebrali:

Mariusz Bajor - Janowiec

Marek Dubiel - Partynia

Marian Dziekan - Ruda

Wojciech Gurda - Żarówka

Tomasz Kilian - Radomyśl Wielki

Krzysztof Kopacz - Radomyśl Wielki

Katarzyna Kuzara - Zdziarzec

Krzysztof Krawczyk - Pień/Dulcza Mała

Ewelina Maroń - Ruda

Krzysztof Mazur - Dąbie

Piotr Róg - Dulcza Wielka

Sławomir Ryba - Dulcza Wielka

Stanisław Stec - Dąbrówka Wisłocka

Dawid Wolak - Radomyśl Wielki

Ryszard Żala - Podborze/Zgórsko

Następnie radni złożyli uroczyste ślubowanie.

Nowe prezydium

Kolejna część obrad dotyczyła wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim. Zgłoszono dwoje kandydatów: Ewelinę Maroń i Krzysztofa Kopacza. Nową przewodniczącą została Ewelina Maroń, która w tajnym głosowaniu otrzymała 9 głosów. Na Krzysztofa Kopacza zagłosowało 6 radnych. Dalszą część obrad poprowadziła już nowa przewodnicząca. Podczas sesji wybrano także wiceprzewodniczącego, którym został Wojciech Gurda (9 głosów). Jego kontrkandydat Mariusz Bajor otrzymał 6 głosów.

Zaprzysiężenie Burmistrz Radomyśla Wielkiego

Podczas sesji burmistrz – elekt odebrała zaświadczenie o wyborze z rąk przewodniczącej MKW, a następnie złożyła uroczyste ślubowanie, tym samym obejmując oficjalnie swoją funkcję.

W uroczystej sesji udział wzięli zaproszeni goście m.in. poseł na Sejm RP Fryderyk Kapinos, były burmistrz Józef Rybiński, radne powiatowe Maria Napieracz i Maria Należna, były radny powiatowy Zdzisław Lasota, sołtysi i najbliżsi pani burmistrz.

- W tym wyjątkowym dniu dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję tym wszystkim, którzy poparli moją kandydaturę i przyczynili się do mojego sukcesu – powiedziała Agnieszka Machnik. - Teraz to na mnie, ale i na was – państwo radni – spoczywa odpowiedzialność za losy gminy. Dołożę wszelkich starań, by gmina nadal się rozwijała – zapewniła pani burmistrz.

6 maja 2024