Zapraszamy rowerzystów na rajd ulicami miasta

Powiększ
Zapraszamy rowerzystów na rajd ulicami miasta
8 lipca (sobota) w Radomyślu Wielkim odbędzie się Rodzinny Rajd Rowerowy.

Rozpocznie się o godz. 17.00. Rowerzyści wyruszą ze stadionu Radomyślanki i przejadą ulicą Przemysłową, ścieżką rowerową od młyna do osiedla, ul. Słowackiego, Kochanowskiego, Klonową, Nową, Boczną, Rynek, Matuli, Nową, Klonową, Mickiewicza, ścieżką rowerową, Przemysłową na stadion. Pętla ta liczy ok. 4,3 km i zostanie pokonana przez uczestników rajdu dwukrotnie, a nagrodą dla każdego rowerzysty będzie pamiątkowy medal.

Będą nagrody

Około godziny 18.00 odbędzie się grillowanie dla uczestników rajdu, a także konkurs z nagrodami na przejazd w najciekawszym stroju rowerzysty. Dodatkowe nagrody przewidziane są dla najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu.

Zgłoszenia

Zapisy na rajd przyjmowane są do 3 lipca do godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim. Jedna osoba może zgłosić większą liczbę uczestników. Kartę zgłoszenia (do pobrania w urzędzie lub pod niniejszym artykułem) należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego (pok. nr 9 na parterze lub sekretariat) albo drogą elektroniczną na maila: k.babiarz@radomyslwielki.pl . Osobę niepełnoletnią do rajdu może zgłosić rodzic lub opiekun prawny. Uczestnicy rajdu zobowiązują się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w rajdzie.

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN

Kolorem żółtym zaznaczona została trasa rajdu.

14 czerwca 2017