Wyniki czempionatów hodowlanych

Powiększ
Wyniki czempionatów hodowlanych
Podczas 11. Parady Konnej w Żarówce widzowie mieli okazję podziwiać piękne konie m.in. z rasy małopolskiej i polski koń zimnokrwisty. Klacze tych właśnie ras wzięły udział w czempionatach.

Słów kilka o tych rasach. Polskie konie zimnokrwiste mają średnią budowę w typie pospiesznoroboczym. Obecnie istniejąca rasa wyhodowana została w XIX wieku na bazie rodzimych małych koni roboczych, uszlachetnianych importowanymi końmi zimnokrwistymi, głównie z Belgii, Francji i Niemiec. Z kolei konie małopolskie są półkrwi angloarabskiej i arabskiej. Wywodzą się swymi liniami żeńskimi od miejscowych koni chłopskich o dużym udziale krwi koników polskich, stąd też ze wszystkich odmian koni gorącokrwistych hodowanych w Polsce, konie te mają najsilniej wyrażone cechy przekazywane im przez konika polskiego: płodność i plenność, długowieczność, odporność na choroby i trudne warunki bytu, a także wytrzymałość w pracy.

Czempionki z Partyni i Aksmanic

Konie tych ras mieszkańcy różnych zakątków Podkarpacia i Małopolski mieli okazję zobaczyć w niedzielę w Żarówce podczas czempionatów hodowlanych, a komisja w składzie: Teresa Pracuch – przewodnicząca, Romana Terczyńska-Bomba, Elżbieta Stygar dokonała wyboru czempionek. W dwóch konkursach wystartowało po pięć klaczy. Były one oceniane pod względem ogólnego wrażenia, typu, pokroju, jak również tego, jak radzą sobie w stępie i kłusie.

Wśród klaczy rasy małopolskiej czempionką została Dumka Wacława Węgrzyna z Partyni (gm. Radomyśl Wielki), która otrzymała 43 punkty. Wiceczempionką z taka samą liczbą punktów została Jaśnie Pani Jacka Pożdała z Podlesia (pow. dębicki). Trzecie miejsce zajęła Bona Zbigniewa Bały z także Podlesia.

Natomiast wśród koni zimnokrwistych tytuł czempionki przypadł Polce Mariusza Dzimiry z m. Aksmanice (pow. przemyski, gm. Fredropol), która uzyskała 44,5 pkt. Wiceczempionką została Watana Mateusza Barana z Podlesia (42,5 pkt.), a trzecie miejsce Blorina Mariusza Dzimiry.

Zaangażowani w imprezę

Organizatorami wydarzenia były: Rada Sołecka w Żarówce, Okręgowy Związek Hodowców Koni z Rzeszowa, Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim, Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego w Żarówce, Koło Gospodyń Wiejskich i OSP w Żarówce. Patronat nad imprezą sprawował Burmistrz Radomyśla Wielkiego i Starosta Powiatu Mieleckiego, zaś patronat medialny: Nowiny, Korso, Goniec Radomyski, Wieści Regionalne, nowiny24.pl, hej.mielec.pl, promocja.mielec.pl, W Cieniu Jupiterów, Radio Leliwa i Radio RDN Małopolska.

13 września 2019