Nabór wniosków w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” informuje o otwarciu naboru wniosku w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017

Zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie Projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017.

Więcej informacji na temat samego projektu oraz zasad prowadzonego Konkursu Dotacyjnego uzyskać można na stronie internetowej projektu http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/ oraz osobiście lub telefonicznie u operatorów projektu. Organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z powiatu mieleckiego mogą uzyskać więcej informacji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, koordynator: Justyna Jacek, tel. 698 166 371, e-mail: szkolenia@lgd-trygon.pl

21 kwietnia 2017