JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT

Publikujemy list od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pawła Cybulskiego, kierowany do mikroprzedsiębiorców.

Dotyczy on wprowadzenia od 01 stycznia 2018 roku, obowiązku prowadzenia przez mikroprzedsiębiorców elektronicznej ewidencji VAT.

List od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów

Ulotka JPK

strona dedykowna jpk_vat

8 listopada 2017