Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego

o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla miasta Radomyśl Wielki związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

12 stycznia 2018