OZE: upływa termin płatności

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim informuje mieszkańców, którzy podpisali umowy o dofinansowanie do instalacji OZE, że jutro, tj. 23 lutego, upływa termin płatności pierwszej transzy wkładu własnego w instalacje.

Nie uiszczenie wpłaty w wymaganym terminie skutkuje rozwiązaniem umowy!

22 lutego 2018