Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W dniach od 21 do 28 września na terenie naszej gminy będzie prowadzona zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych.
12 września 2018