„Akcja! – Nowe kwalifikacje i praca!”

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu „Akcja! – Nowe kwalifikacje i praca!” mającego na celu poprawę sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

18 stycznia 2019