Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

Burmistrz Radomyśla Wielkiego przedstawia do konsultacji projekt Uchwały rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy Radomyśl Wielki
22 stycznia 2019