INFORMACJE O III EDYCJI KONKURSU WYBIERAM WYBORY

Konkurs, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego - propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym

Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl oraz można je uzyskać  w Urzędzie Miejskim pok. nr 5

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU WYBIERAM WYBORY

25 stycznia 2019