Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu

w sprawie oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta i gminy Radomyśl Wielki za rok 2018.

ng

12 lutego 2019