Harmonogram zebrań wiejskich

Od 30 marca do 14 kwietnia na terenie gminy będą miały miejsce zebrania wiejskie, podczas których odbędą się wybory sołtysów.

Lp.

Miejscowość

Data i godzina zebrania wiejskiego

Miejsce zebrania wiejskiego

1.

miasto Radomyśl Wielki

9.04.2019 r.

godz. 18.00

Zespół Szkół

2.

 

sołectwo  Pień

30.03.2019 r.

godz. 17.00

Dom Strażaka

3.

 

sołectwo Dąbrówka Wisłocka

07.04.2019 r.

godz. 17.00

Szkoła Podstawowa

4.

 

sołectwo Ruda

7.04.2019 r.

godz. 12.00

Dom Strażaka

5.

 

sołectwo Dulcza Mała

 

31.03.2019 r.

godz. 16.00

Dom Strażaka

6.

 

sołectwo Zgórsko

30.03.2019 r.

godz. 18.00

Dom Ludowy

7.

 

sołectwo Podborze

31.03.2019 r.

godz. 17.00

Szkoła Podstawowa

8.

 

sołectwo Zdziarzec

31.03.2019 r.

godz. 11.45

Wiejski Dom Kultury

9.

 

sołectwo Żarówka

 

7.04.2019 r.

godz. 10.15

Dom Strażaka

10.

 

sołectwo Dąbie

 

14.04.2019 r.

godz. 10.30

Szkoła Podstawowa

11.

 

sołectwo Janowiec

 

7.04.2019 r.

godz. 17.00

Dom Strażaka

12.

 

sołectwo Partynia

 

7.04.2019 r.

godz. 17.00

Szkoła Podstawowa

13.

 

sołectwo Dulcza Wielka

 

31.03.2019 r.

godz. 12.00

Szkoła Podstawowa

 
18 marca 2019