OGŁOSZENIE

Gminna Spółka Wodna w Radomyślu Wielkim zwołuje na dzień 28 marca 2019 r. na godzinę 10 w Sali narad Budynku Sokół w Radomyślu Wielkim, Walny Zjazd delegatów Gminnej Spółki Wodnej.

Tematem posiedzenia będzie wybór Zarządu oraz sprawy bieżące Gminnej Spółki Wodnej.

Prosimy o niezawodne przybycie.

Radomyśl Wielki 13.03.2019r    

 

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej

Kazimierz Błach

14 marca 2019