Co w przypadku strajku w szkołach?

4 kwietnia burmistrz Józef Rybiński spotkał się z dyrektorami szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki. Tematem spotkania był planowany od 8 kwietnia strajk nauczycieli. Z przekazanych informacji wynika, że jego skala może być bardzo duża.

Wielu dyrektorów nie będzie w stanie zapewnić opieki dzieciom, ze wględu na udział w strajku wszystkich pracowników pedagogicznych.

Rozumiejąc postulaty nauczycieli i uznając ich konstytucyjne prawo do strajku, podejmujemy jednak działania mające na celu zorganizowanie opieki dla tych uczniów, którym Rodzice nie będą w stanie tej opieki zapewnić. Proszę jednocześnie Rodziców o wyrozumiałość w tej trudnej sytuacji.

W przypadku, gdy szkoła lub przedszkole, do której uczeń uczęszcza, nie będzie w stanie zapewnić opieki, ustalono placówki, które będą mogły przyjąć do siebie pewną liczbę uczniów i zorganizować dla nich zajęcia opiekuńcze:

Dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat:

- Przedszkole Publiczne w Dąbiu;

- Przedszkole Publiczne w Partyni;

Dla dzieci 6-letnich:

- Przedszkole Publiczne w Dąbiu;

- Przedszkole Publiczne w Partyni;

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim;

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zdziarcu;

Dla uczniów klas I-VIII oraz Gimnazjum:

- Szkoła Podstawowa w Dąbiu;

- Szkoła Podstawowa w Partyni;

- Szkoła Podstawowa w Radomyślu Wielkim;

- Szkoła Podstawowa w Zdziarcu.

Jednocześnie zaznaczamy, że placówki te mają ograniczone możliwości przyjmowania dodatkowych dzieci/uczniów. W związku z tym nie możemy zagwarantować objęcia opieką wszystkich  potrzebujących tego uczniów.

Jeszcze raz prosimy Rodziców o zrozumienie zaistniałej sytuacji i w miarę możliwości zapewnienie opieki swoim dzieciom we własnym zakresie do czasu zakończenia strajków.

5 kwietnia 2019