Ważna informacja dla poszkodowanych rolników

Ze względu na konieczność wykonania w terenie czynności szacowania szkód w uprawach prosimy o ich zgłaszanie na stosownym wniosku do dnia 14 czerwca br.

Intensywna wegetacja po okresie opadów może w okresie późniejszym utrudnić lub uniemożliwić ustalenie wielkości strat w postaci ubytku plonu uprawianych roślin.

 Do wniosku należy dołączyć:

- kopię wniosku o płatności złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski

Wniosek o szacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie, powinien być zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

Gminna Komisja

ds. szacowania szkód

w gospodarstwach rolnych

i działach specjalnych produkcji rolnej

 

 

 

7 czerwca 2019