Zebranie członków LGD PROWENT

30 lipca o godz. 16.00 w budynku Sokoła w Radomyślu Wielkim (ul. Rynek 29) odbędzie się zebranie gminne członków Lokalnej Grupy Działania PROWENT (mieszkańców gminy Radomyśl Wielki). Spotkanie zwołane zostało w celu aktualizacji członków oraz wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów LGD PROWENT.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja dotycząca działalności LGD PROWENT oraz podejściu Leader w ramach PROW 2014-20.
  3. Wybór delegatów z terenu Gminy Radomyśl Wielki.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
19 lipca 2019