Zaproszenie na szkolenie

Temat szkolenia: "Wpływ pozyskiwania środków finansowych oraz poszerzenia współpracy z lokalnymi podmiotami na rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich".

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego serdecznie zaprasza na szkolenie w związku z realizacją projektu "Wpływ pozyskiwania środków finansowych oraz poszerzenia współpracy z lokalnymi podmiotami na rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich", w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019, w terminie 9-11 sierpnia 2019 roku w Zakopanem, Willa Tatra, ulica Rybkówka 15.

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne, organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania, materiałów szkoleniowych, wyżywienia, części merytorycznej.

Szkolenie skierowane jest dla wszystkich członków organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego, tych działających formalnie, jak i nie formalnie, np. KGW, OSP itp.

Zgłoszenie w pierwszej kolejności proszę kierować pod numerem telefonu 503 879 401 - Łukasz Jawny, kolejnym etapem rekrutacji jest wysłanie karty zgłoszeniowej.

Harmonogram szkolenia

Karta zgłoszenia

6 sierpnia 2019