HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2020 rok

Lp.

Miejscowość

Data i godzina zebrania wiejskiego

Miejsce zebrania wiejskiego

1.

sołectwo  Dąbie

31.08.2019 r. godz. 19.00

Dom Strażaka

2.

sołectwo Dąbrówka Wisłocka

31.08.2019 r. godz. 18.00

Dom Strażaka

3.

sołectwo Dulcza Mała

22.09.2019 r. godz. 11.45

Dom Strażaka

4.

sołectwo Dulcza Wielka

29.09.2019 r. godz. 12.00

Szkoła Podstawowa

5.

sołectwo Janowiec

01.09.2019 r. godz. 11.45

Remiza

6.

sołectwo Partynia

15.09.2019 r. godz. 11.00

Szkoła Podstawowa

7.

sołectwo Pień

07.09.2019 r. godz. 18.00

Dom Strażaka

8.

sołectwo Podborze

21.09.2019 r. godz. 18.00

Szkoła Podstawowa

9.

sołectwo Ruda

15.09.2019 r. godz. 12.00

Remiza

10.

sołectwo Zdziarzec

08.09.2019 r. godz. 11.45

Wiejski Dom Kultury

11.

sołectwo Zgórsko

07.09.2019 r. godz. 19.00

Dom Ludowy

12.

sołectwo Żarówka

22.09.2019 r. godz. 10.15

Dom Strażaka

 
28 sierpnia 2019