Bierzesz narkotyki? Przeczytaj

Podejrzewasz, że masz problem z uzależnieniem? Możesz dołączyć do spotkań organizowanych przez Wspólnotę Anonimowych Narkomanów.

Anonimowi Narkomani (z ang. Narcotics Anonymous) to ogólnoświatowa, wielojęzyczna i
wielokulturowa Wspólnota. NA zostało założone w 1953 r. Przez 20 lat rozwijaliśmy się bardzo wolno.
Od chwili wydania w 1983 roku naszego Tekstu Podstawowego liczba uczestników i mityngów
gwałtownie wzrosła. Obecnie* w ciągu tygodnia odbywa się ponad 58000 mityngów w 131 krajach.
Proponujemy zdrowienie ze skutków choroby uzależnienia poprzez regularne uczestnictwo w mityngach i pracę nad Programem 12 Kroków.
Atmosfera grupy zapewnia wzajemną pomoc równych sobie osób i oferuje nieustanne wsparcie tym,
którzy chcą prowadzić i utrzymywać życie wolne od zażywania narkotyków. Nasza nazwa, Anonimowi Narkomani, nie ma na celu skupienia uwagi na żadnym konkretnym narkotyku, ponieważ NA nie czyni różnicy pomiędzy narkotykami, włączając w to alkohol. Dołączyć do nas może każdy, bezwarunkowo. Nie jesteśmy związani z żadnymi organizacjami, religiami, organami ścigania lub ośrodkami leczniczymi. Poprzez nasze działania i współpracę z uzależnionymi szukającymi pomocy dążymy do tego, aby pewnego dnia każdy uzależniony na świecie miał szansę oświadczyć posłania zdrowienia NA w swoim języku i kulturze.
*dane z maja 2010
Wspólnota Anonimowych Narkomanów Regionu polskiego
Pierwszy mityng Anonimowych Narkomanów miał miejsce w 1989 roku w Olsztynie. Pierwszy Zlot
z Konferencją NA odbył się jesienią 1996 roku w Toruniu z udziałem 30 osób. Jednym z największych wydarzeń historycznych o międzynarodowym wydźwięku było zorganizowanie w roku 2003 w Krakowie sesji Mityngu Delegatów Europejskich. Przy tej okazji równolegle odbyła się pierwsza w Polsce Prezentacja Wspólnoty NA dla Profesjonalistów i XI Zlot Radości. Impreza liczyła ponad 200 zarejestrowanych uczestników, w tym udział wzięli liczni goście z zagranicy.
Obecnie (2012r) Wspólnotę NA Regionu języka polskiego tworzą cztery okręgi, w liczbie ponad 60
zarejestrowanych grup, z których kilka działa za granicą (w Chicago oraz w Londynie). Konferencje Służb Regionu i Służb Okręgów odbywają się 2 razy w roku, a Zlot Radości i Zgromadzenie Grup raz w roku.
W skład zaaprobowanej i wydrukowanej przez Światowe Biuro Służb Literatury NA w języku polskim
wchodzi sześć ulotek oraz Tekst Podstawowy „Anonimowi Narkomani”. Kolejne pozycje są w trakcie
ewaluacji i przygotowania do druku.
Grupy NA w ramach realizacji Dwunastu Tradycji, poza regularnym funkcjonowaniem mityngów, niosą posłanie zdrowienia na zewnątrz poprzez dostarczanie literatury NA i plakatów do instytucji, organizowanie mityngów NA w ośrodkach odwykowych i zakładach karnych oraz prezentacje dla Profesjonalistów. Na poziomach okręgów i regionu działają kilkuosobowe komitety służb NA, w tym Komitet Sterujący, Biuro Literatury, Komitet Tłumaczeń, Komitet ds. Internetu, Informacja Publiczna i inne. W przyszłości, w miarę rozwoju Wspólnoty, planowane jest uruchomienie infolinii oraz powołanie osobowości prawnej.

Wspólnota Anonimowych Narkomanów, Region Polska
SPIS MITYNGÓW, KONTAKT, LITERATURA ON-LINE,
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ :
www.anonimowinarkomani.org
Informacja Publiczna e-mail:
info@anonimowinarkomani.org

Spis mitingów: kliknij TUTAJ i TUTAJ .

8 października 2019