Konkurs dla uczniów

W terminie od 14.10. do 20.11.2019 r. LGD PROWENT z Mielca prowadzi konkurs plastyczno- fotograficzny pod nazwą „Obszar LGD PROWENT - dziedzictwo natury, kultury i tradycji".

Celem konkursu jest promocja piękna krajobrazu obszaru PROWENT, aktywizacja mieszkańców regionu w zakresie odkrywania i poznawania bogactwa własnej okolicy, ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu oraz architektury obszaru Lokalnej Grupy Działania „PROWENT".

Konkurs przewidziany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia, zameldowanej na obszarze należącym do Lokalnej Grupy Działania „PROWENT". W zależności od kategorii wiekowej prace można składać w różnej technice:

I kategoria – do 9 roku życia – prace plastyczne wykonywane różną techniką,

II kategoria – od 10 do 16 roku życia – zdjęcia.

Prace powinny przedstawiać ciekawe miejsce / zakątek obszaru LGD PROWENT, fragment charakterystycznej architektury, krajobrazu lub zachowań ludzkich związanych z wypoczynkiem, rekreacją, z tradycją i dawnymi zwyczajami. Organizator konkursu zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia.

Z uwagi, iż posiadacie Państwo pełną wiedzę i bazę adresową (w tym bazę e-mail) szkół funkcjonujących na terenie Waszej Gminy zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji nt. konkursu do zainteresowanych placówek oświatowych. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu (znajduje się w załączeniu oraz na stronie internetowej LGD PROWENT: www.lgdprowent.mielec.pl). Zapraszamy do udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje: tel. 17 773 18 90.

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT"

Lokalna Grupa Działania,

ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

21 października 2019