Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

o wydłużeniu terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dotacji

23 października 2019