Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego

w sprawie obowiązku uzyskania przez Przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO).

7 listopada 2019