Zarządzenie Nr 169/2019 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 09 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim

13 grudnia 2019