OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DLA PROJEKTU DOKUMENTU POD NAZWĄ:

„AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ORAZ PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RADOMYŚL WIELKI NA LATA 2019-2032”
23 stycznia 2020