Szkolenie WOT-u

Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje, że od 8 lutego br. od godz. 15:00 do 9 lutego 2020 r. do godz. 18:00 pododdziały 33. batalionu lekkiej piechoty WOT Dębica realizowały będą szkolenie rotacyjne na terenie leśnym oraz zurbanizowanym w Radomyślu Wielkim.

Pododdziały realizowały będą szkolenie w oparciu o teren leśny, drogi leśne, polne, a drogi główne wykorzystają do przemieszczania się pododdziałów. Podczas szkolenia będą wykorzystane środki pozoracji pola walki symulujące wystrzały z broni palnej oraz dym biały i czarny.

Na czas szkolenia zostaną również udzielone pomieszczenia w budynku szkoły im. Św. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim, ul. Klonowa 2.

Szkolenie realizowane będzie z zachowaniem przepisów bhp i ppoż. a teren po szkoleniu zostanie doprowadzony do stanu wyjściowego.

Prosi się mieszkańców miasta i gminy Radomyśl Wielki o zachowanie spokoju i niereagowanie na widok przemieszczających się pododdziałów.

                                                                                                                            

                                                                                                                               BURMISTRZ

                                                                                                                  RADOMYŚLA WIELKIEGO

                                                                                                                       inż. Józef Rybiński

30 stycznia 2020