Informacja dla osób dokonujących wpłat należności podatkowych u inkasentów ( sołtysów)

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim informuje, że wpłacając podatek u inkasentów należy posiadać przy sobie otrzymane w 2020 roku decyzje podatkowe ustalające wysokość rat podatku przypadających do zapłaty w bieżącym roku.
14 lutego 2020