Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w Gminie Radomyśl Wielki w 2020 roku

28 lutego 2020