Konkurs na dyrektora szkoły

Burmistrz Radomyśla Wielkiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Podborzu.
3 marca 2020