PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE 2020

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna informuje o otwarciu naboru wniosku w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020.

Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020 to projekt, który ma na celu wzrost wiedzy
i umiejętności oraz promocję aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych       i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim w 2020.

W tym roku przewidziane zostały dwie ścieżki realizacji inicjatyw:

  • I ścieżka - „Wydarzenie” - np. realizacja pikniku rodzinnego; organizacja wystawy prac lokalnych artystów; organizację dnia seniora, dnia wolontariusza, i inne.
    Kwota dofinansowania jednej inicjatywy do 3 000 złotych. Ścieżka ta kierowana jest do grup nieformalnych/samopomocowych i młodych organizacji.

 

  • II ścieżka, skierowana tylko do młodych organizacji - „Plan Rozwoju Organizacji”.
    Będzie on zawierał informacje o celach działalności młodej organizacji, proponowanych działaniach oraz sposobach ich realizacji, a także zakładanych rezultatach. Będzie nazywał misję i wizję organizacji, określał sposób monitoringu działań. Kwota dofinansowania jednej inicjatywy od 2 000 do 5 000 złotych.

 

Czas przewidziany na realizację inicjatyw: 1 czerwca 2020r.  -  31 października 2020r.

Wnioski należy składać tylko w wersji elektronicznej w terminie od 24 lutego do 23 marca 2020 roku do godziny 16:00 na adres: wnioski2020@podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

Wniosek, Regulamin i inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronie projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce „Dokumenty projektowe”.

 

3 marca 2020