Informacja o przyjmowaniu wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje, że w dniach od: 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej. Niezbędnym załącznikiem wniosku są faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 lipca 2020r.

Wypełniony  wniosek wraz z załącznikami  można złożyć w następujący sposób:

  1. Osobiście w biurze obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim
    pokój nr  9 (parter)  
  2. Do skrzynki znajdującej się przy  wejściu do budynku Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim- wyłącznie w godzinach pracy Urzędu
  3. Za pośrednictwem operatora pocztowego
  4. Za pośrednictwem drogi elektronicznej ( ePUAP)   

Wszystkie informacje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego udzielane są pod numerem telefonu 14 680 70 59 w godzinach pracy Urzędu .

Druki wniosku oraz załączników są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim oraz na stronie internetowej Urzędu.

Dokumenty do pobrania:

28 lipca 2020