Harmonogram zebrań wiejskich 2020 r.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH 2020 R.

W SPRAWIE PODZIAŁU FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK

Lp.

Miejscowość

Data i godzina zebrania wiejskiego

Miejsce zebrania wiejskiego

1.

sołectwo  Dąbie

12.09.2020 r. godz. 19.00

Dom Strażaka

2.

sołectwo Dąbrówka Wisłocka

29.08.2020 r. godz. 18.00

Dom Strażaka

3.

sołectwo Dulcza Mała

20.09.2020 r. godz. 17.00

Dom Strażaka

4.

sołectwo Dulcza Wielka

13.09.2020 r. godz. 12.00

Szkoła Podstawowa

5.

sołectwo Janowiec

13.09.2020 r. godz. 11.30

Dom Strażaka

6.

sołectwo Partynia

20.09.2020 r. godz. 11.00

Szkoła Podstawowa

7.

sołectwo Pień

19.09.2020 r. godz. 17.30

Dom Strażaka

8.

sołectwo Podborze

19.09.2020 r. godz. 17.00

Szkoła Podstawowa

9.

sołectwo Ruda

13.09.2020 r. godz. 12.00

Dom Strażaka

10.

sołectwo Zdziarzec

20.09.2020 r. godz. 11.45

Wiejski Dom Kultury

11.

sołectwo Zgórsko

04.09.2020 r. godz. 18.00

Dom Ludowy

12.

sołectwo Żarówka

27.09.2020 r. godz. 10.15

Dom Strażaka

UCZESTNICY ZEBRAŃ SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZAKRYCIA UST I NOSA ZA POMOCA MASECZKI

25 sierpnia 2020