OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Lokalna Grupa Działania „PROWENT” ogłasza konkurs plastyczno-fotograficzny pod nazwą „Odkrywamy piękno LGD PROWENT”. Celem konkursu jest promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD, ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu oraz architektury obszaru Lokalnej Grupy Działania „PROWENT” tj. obszaru gmin: Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Radgoszcz, Szczucin, Wadowice Górne, Żyraków.

Konkurs przewidziany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia, zameldowanej na obszarze należącym do Lokalnej Grupy Działania „PROWENT”. W zależności od kategorii wiekowej prace można składać w różnej technice:

I kategoria – do 9 roku życia – prace plastyczne wykonywane różną techniką,

II kategoria – od 10 do 16 roku życia – zdjęcia.

Organizator konkursu zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który znajduje się w załączeniu oraz na stronie internetowej LGD PROWENT: www.lgdprowent.mielec.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 773 18 90.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO- FOTOGRAFICZNEGO

3 września 2020